Információk/Internet adó

6. offline natomail - Értékelés : 750.5  [Regisztrálás: 2014-08-08 20:49:39] iconElküldve: 2014-11-01 08:52:42

- Így nem lesz internetadó

A miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió ban kijelentette, vissza kell vonni és módosítani kell a javaslatot.

Orbán Viktor szerint internetadóról sosem volt szó. – Magyarországon a távközlést adóztatjuk, adótechnikai természetű módosítást javasoltunk, hogy kövesse az adórendszer az élet valóságos mozgását. Ezt a szolgáltatóknak kell fizetni, akik már tiltakoznak, ugyanis nem tudják áthárítani majd a fogyasztókra. Ez nem internetadó, hanem a távközlési adó kiterjesztése. A távközlési adó kiterjesztésével kapcsolatban félelmeket előhívó képzet jött létre, ez nehézzé teszi az erről való párbeszédet – hangsúlyozta a miniszterelnök.

Mint elmondta, helyre kell állítani az ésszerű vita alapjait, ezt egész egyszerűen nem lehet bevezetni ebben a helyzetben. „Nincs meg a közös alap, így nem szabad bevezetni. Nem vagyunk kommunisták, nem az emberek ellen kormányzunk, hanem velük közösen. Ha az embereknek ez nem teszik, ésszerűtlennek tartják, nem lehet megvalósítani. Ez az adó ebben a formában nem vezethető be.”

Részletek : mno.hu


[előzmény:atesz, 2014-10-30 15:03:05]

5. offline atesz - Értékelés : 1744  [Regisztrálás: 2014-08-09 14:44:00] iconElküldve: 2014-10-30 15:03:05

- EGYSÉGES IPARÁGI ÖSSZEFOGÁS AZ INTERNETADÓ ELLEN.
A múlt héten nyilvánosságra került internetadó tervét az IVSZ minden érintett és kapcsolódó szakmai szervezettel együtt közösen ítélte el. A múlt heti IVSZ közlemény után kedden a Telekom, Vodafone, Telenor, Digi, UPC, illetve az IVSZ, HÉT, Inforum, ISZT, SzEK.org, MKSz, MKHSz vezetői közös levelet fogalmaztak meg, aminek címzettje Varga Mihály, Lázár János, Seszták Miklós miniszterek és Rogán Antal frakcióvezető.

Az érintett szolgáltatók, iparági szereplők és civil szervezetek egységes tiltakozása mellett az Európai Bizottság is „borzasztó ötletnek” nevezte az internetadó tervét.

Az alábbiakban található sajtófigyelés segít áttekinteni a tüntetések, politikai fennhangok által zajossá tett témakörön belül a szakmai érveket:

A szolgáltatók és szakmai szervezetek közös levele @Nol.hu:

Azt hittük, közösen építjük Magyarországot

12 egyéb szakmai szervezet tiltakozása @Nol.hu

Interjú Christopher Mattheisennel (Telekom) @Portfolio

Mattheisen: sokkoló, érthetetlen az internetadó!

Interjú Papp Istvánnal (Microsoft) @Válasz.hu

A Microsoft-vezér is bírálja a magyar internetadót

Szokatlanul kemény az Európai Bizottság az internetadóval kapcsolatban @EUrológus

Keményen nekiment az EU az internetadónak

A Magyar Nemzet véleménye az internetadóról

Most kell az erő

Az IVSZ múlt heti szakmai közleménye az internetadóról:

Az internetadó anti-gazdaságfejlesztés4. offline atesz - Értékelés : 1744  [Regisztrálás: 2014-08-09 14:44:00] iconElküldve: 2014-10-22 17:13:21

- TILTAKOZIK A MAGYAR KÁBELTELEVÍZIÓS ÉS HÍRKÖZLÉSI SZÖVETSÉG.
Tiltakozik a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség az Internetadó bevezetése ellen
A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetségnek (MKHSZ) hírközlési szolgáltató tagjai az ország – jellemzően kis településein - szolgáltatnak internet, kábeltelevízió, és telefonszolgáltatást. Az MKHSZ elnöksége megdöbbenéssel fogadta a hírt, melyben Varga Mihály NGM miniszter bejelentette az „internet adó” tervezett bevezetését és annak mértékét.
Az MKHSZ tagjainak vállalkozásai és hálózatai azokon a településeken működnek, ahová a multinacionális társaságoknak üzleti megfontolásból nem volt rentábilis kábelhálózat kiépítése. Fentiekből következően az MKHSZ tagjainak működése nagyon fontos az ott élő emberek számára, hiszen másképp nem, vagy csak nehezen jutnának korszerű kábeltelevízió és internet szolgáltatáshoz.

A tervezett „internetadó” bevezetése ellen tiltakozik az MKHSZ elnöksége és tagjai, mert az újabb ágazati különadó miatt további súlyos veszélybe kerülhetnek a vállalkozásaik. Mint ismeretes a közműadó bevezetése miatt, már több kisebb vállalkozás megszüntette a működését és arra is van példa, hogy lebontásra került kábelhálózat.

Az „internet adó” bevezetése Giga byte forgalom alapján kerülne kivetésre, mely a közműadó fizetése után ismét súlyos anyagi terhet jelent a hírközlési vállalkozóknak, arról nem beszélve, hogy ez a módszer (Giga byte/Ft) kb. 15 év visszalépést jelent a szélessávú kábeles internet szolgáltatásoknál.

Bizonyára többen emlékeznek még az un. „betárcsázós” internetre, mely a mai felhasználók igényeit már nem tudja maradéktalanul kielégíteni. A szélessávú internet szolgáltatásnak éppen az a lényege, hogy átalány havidíj befizetése után korlátlan hozzáférést biztosít a felhasználóknak, ezért népszerű, valamint ezért növekszik folyamatosan a felhasználók száma is.

Az MKHSZ tagjai és elnöksége nevében kérjük a Magyar Kormányt, hogy az újabb hírközlést sújtó adó bevezetését alaposan fontolja meg, mert veszélybe kerülhet az a 2020. évre tervezett Kormányzati cél, hogy Magyarország területén minden háztartás számára elérhetővé váljon a 30 Mb/s sávszélességű internet szolgáltatás.
Forrás : sat-tv-radio.hu3. offline atesz - Értékelés : 1744  [Regisztrálás: 2014-08-09 14:44:00] iconElküldve: 2014-10-22 17:10:25

- Az internetadó rezsinövelés / Az internetadó anti-gazdaságfejlesztés .
Az internetadó tovább mélyítheti a Magyarországon egyébként is jelentős digitális szakadékot, nehéz helyzetbe hoz minden magyarországi vállalkozást, az internet-előfizetések árának növekedéséhez vezet. Ez a szabályozás nem adónövelő, hanem internethasználat csökkentő hatású.
Az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége továbbra is tiltakozik az internetadó bevezetése ellen, ahogy tette azt a korábbi években is. Magyarország lakossága és vállalkozásai ilyen terhek nélkül is lemaradásban vannak internethasználat és versenyképesség tekintetében Európa többi országához képest, egy olyan korszakban, amikor az internet nem csak a kommunikáció eszköze, de a gazdaságfejlesztés hajtóereje is.

Az internetszolgáltatást érintő bármilyen adóteher - minden egyéb magyarázat ellenére - biztosan az előfizetési-szolgáltatási díjak növekedéséhez vezet és az elmúlt években egyébként is lecsúszó magyar versenyképességet rontja, a foglalkoztatottságot csökkenti. A lakossági árak várható változása vagy a szolgáltatások korlátozása éppen a leginkább rászoruló réteg számára teszi nehézzé a mindennapi életet és a munkaerő piaci versenyképességet. A vállalati ügyfelek felé való továbbhárítás pedig a gazdaság minden szereplője számára drágábbá teszi a működést, ez közvetetten szintén beépül minden fogyasztói termék árába.

A lakosság az internetadó vesztese

Az IVSZ az informatikai iparágat képviseli, ennek az iparágnak a szereplői nehéz körülmények között is megtalálják az útjukat akár Magyarországon, akár máshol. A KSH 2012-es adatai alapján az infokommunikációs iparág volt az egyetlen ágazat, ami még a válság éveiben is növekedni tudott, folyamatosan évente 4,5 százalékkal. Az internetadó igazi vesztesei nem a technológiai vállalatok lesznek, hanem azok ügyfelei, felhasználói, tehát közvetve minden magyar ember, akik az eddigiekhez képest indokolatlanul drágán vagy szélsőséges esetben sehogyan nem juthatnak majd hozzá az eddig megszokott szolgáltatásokhoz, tartalmakhoz, információkhoz.

Ez a fordulat különösen nehézzé teszi a kormány által vállalt 2014-2020 Nemzeti Infokommunikációs Stratégia vagy az Európai Unió által elfogadott Digitális Menetrend teljesítését, a szélessávú fejlesztések vagy az e-közigazgatás előremozdítását, de az oktatás és digitális készségek fejlesztése révén elérhető munkahely-teremtési igyekezetet is. Az internetadó szembe megy a kormány és minden parlamenti párt által eddig hirdetett céllal és értékkel.

Éppen ezért az IVSZ felszólítja a kormányt, hogy „vonja vissza az internetadóval kapcsolatos javaslatát, mert az akadályozná az internet magyarországi terjedését. Az internet megadóztatása egyértelműen felesleges, átgondolatlan és rossz”.

Az Európai Unión belüli, illetve a világméretű versenyben Magyarország akkor lehet eredményes, ha az ágazat további lendületes fejlődését akadályozó tényezőket – hazai, piaci és uniós források összehangolt, stratégiailag megalapozott felhasználásával – átgondoltan és következetesen lebontja, kiaknázza a szektorban rejlő hatalmas közvetlen és közvetett potenciált - Nemzeti Infokommunikációs Stratégia 2014-2020


Az IVSZ előzetes véleménye szerint a 2014. október 21-én benyújtott T/1705. számú törvényjavaslat 150. §-a szerinti „internetadó”…

…ellehetetleníti a Kormány által kitűzött legfontosabb infokommunikációs célt, a háztartások szélessávú internet összekötetéssel történő ellátását 2018-ra;

…az esélyegyenlőség megteremtésével, a digitális szakadék felszámolására tett intézkedéscsomag céljával helyezkedik szembe, fokozva az elmaradott, alacsony gazdasági potenciállal bíró területek további leszakadását;

…negatív hatást gyakorol a GDP növekedésére;

…a szolgáltatások természetes konvergenciája ellen hat;

…a közterhekhez jelenleg is nagymértékben hozzájáruló, jelentős beruházásokat végrehajtó (az elmúlt egy évben több mint 300 milliárd forintot befektető) szolgáltatók terhét növeli, az adóelkerülő, tisztán internet alapú nemzetközi cégeknek biztosítva versenyelőnyt;

…a kis-közepes (szinte 100%-ban magyar tulajdonú) kábelszolgáltatókat rövidtávon megszűnésre kényszeríti;

…a mobil cégek jövőbeni üzleti modelljét, legális szolgáltatásait (tartalomszolgáltatás: mobil TV, zenei streaming) egy ilyen adó közép-hosszútávon ellehetetleníti;

…a fix szolgáltatókat tartós veszteségbe sodorja, középtávon a verseny teljes megszűnésével, a tőkeerős szolgáltatók kivonulásával fenyeget;

…amennyiben az IPTV-re is vonatkozik, úgy az az óriási adatigény miatt várhatóan lekerül a szolgáltatók palettájáról

…az üres hordozók után fizetett díj (amelyre részben az illegális tartalmak felhasználása miatt kerül kiszabásra) kettős adóztatást jelent, így ellentétben áll a vonatkozó uniós normákkal, bi-és multilaterális egyezményekkel;

Az IVSZ Távközlési Tagozata részletes szakmai véleményét ma délután teszi közzé.

Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ)
Budapest, 2014.10.21-22.

2. offline natomail - Értékelés : 750.5  [Regisztrálás: 2014-08-08 20:49:39] iconElküldve: 2014-10-22 16:14:06

- Internetadó: megijedt a kormány, de ez még mindig abszurd

Még kedden éjszaka felső korlátot kezdett emlegetni a kormányzat a délután váratlanul brutális mértékűnek bejelentett internetadó ügyében. A netszolgáltatóknak muszáj lesz áthárítaniuk az adót, különben bizonyos esetekben még ők fizetnek majd azért, hogy számunkra internetet adjanak.

A kormány eredetileg gigabájtonként 150 forintban határozta meg az internetadó mértékét, ami annyira abszurd, hogy a legtöbb netező esetében magasabb lenne az internet-szolgáltatás adóvonzata, mint amennyibe a szolgáltatás kerül.


belinkelt kép:
belinkelt kép


A minden túlzás nélkül a teljes magyar internetet átjáró felháborodás után megjelent egy olyan, ki tudja honnan származó MTI-információ, hogy magánszemélyek után havonta legfeljebb 700 forint, cégek esetében pedig maximum 5000 forint lehet az adó mértéke. Eközben Rogán Antal az Indexnek "talán ezer forint" körüli felső korlátról beszélt.

részletek és forrás : hvg.hu


[előzmény:natomail, 2014-10-21 19:27:27]